Projekt

Tartu Linnavolikogu 17.02.2022  määrus 13

PROJEKT: HOOLEKANDETEENUSTE ARENDAMINE PERESISESE HOOLDAJA HOOLDUSKOORMUSE VÄHENDAMISEKS ERIVAJADUSEGA NOORE HOOLDAMISEL

Teenuse osutamise kord

Projekt kestvus 23.08.2021-22.08.2023

Projekti läbiviija on SA Tartu Perekodu Käopesa
Projektijuht Ülle Võsu

Perekodu suund on tõsta kompetentsi uute teenuste pakkumisel, mis võimaldavad laiendada sihtgruppi.

Uued teenused:

– intervallteenus kodus elavale erivajadusega noorele (18-25 a), pere toetamiseks töö hoidmisel, tööturule naasmisel;

– koduhooldus muutumatu ja progresseeruva haigusega noortele, haigla partnerina;

– nõuandeliini loomine suure hooldusvajadustega noorele ja tema perele.

Hoolekandeteenused on tasuta 

Projekti eesmärk:

  • eesmärk on parandada eelkõige erivajadusega noore (18-25 a) ja tema pereliikmete heaolu ja vastupidamist;
  • kvaliteetsem ja mitmekülgsem teenuste osutamine, mis vastab praegusele vajadusele hoolekandesüsteemis ja on tänane tegelik tarvidus erivajaduse- või progresseeruva haigusega noore hooldamisel ja toetamisel.

Tulemus:

  • Lähedaste hooldajatel on võimalus naasta tööle, säilitada oma senine töö või siseneda tööturule. 
  • Pädev info ühest kohast, seeläbi jõutakse rohkemate abivajajateni.

Projekti rahastavad: Euroopa Liidu struktuurifond ESF, SA Tartu Perekodu Käopesa ja Tartu Linnavalitsus

Lisateave projekti kohta
Ülle Võsu
projektijuht
telefon 5328 5757
e-post ylle@kaopesa.ee

Nõuandeliin abi saamiseks 5359 9472