Meist

1951. aastast asus Väikelastekodu Era tänavas,  mida kohandati Väikelastekoduks.

1974. aastast sai Väikelastekodu 60 kohaliseks. Alates 1978. aastast  võeti Väikelastekodusse ka puuetega lapsi. Väikelastekodusse suunas lapsi Vabariigi Tervishoiuministeerium. Kehtinud korra kohaselt vanemad loobusid oma raske puudega lapsest ja laps suunati riiklikule ülalpidamisele. Peale 3-eluaastat läksid lapsed Väikelastekodust edasi teistesse lastekodudesse: Inju, Helenurme, Maidla, Abja, Tallinna, Karula ja Imastu lastekodudesse.Terveid lapsi lapsendati Eestisse.

1990-ndatel aastatel toimusid Väikelastekodus põhjalikud  muudatused:

Tervishoiusüsteemist mindi üle sotsiaalsüsteemi, mis tõi kaasa mahukad muudatused töökorralduses. Lapsi ei viidud enam üle teistesse lastekodudesse.1998 a. 27. jaanuaril kolis Väikelastekodu üle uude hoonesse Jaama 72. Laste kohtade arvuks kinnitati 57.

Väikelastekodu on oma tegevuses orienteeritud puuetega lastele.

75% lastest on Tartu linna lapsed. Lapsed suunab meile Tartu Maavalitsuse Sotsiaal-ja Tervishoiuosakond 3-poolse lepingu alusel, kus osapoolteks on Tartu Maavalitsus, Väikelastekodu ja lapse elukoha kohalik omavalitsus. Kinnise tegutsemisega lasteasutusest oleme kujunenud orbude ja vanemlike hoolitsuseta, raske ja sügava puudega laste kasvatamise, hooldamise, õpetamise ning laste arendus- ja taastusraviga tegelevaks lahtiseks asutuseks. Oleme püüdnud luua lastele kodu, mis asendab neile päriskodu ja sellest ka nimetus asenduskodu.

2013.a sügisel avati 3 peremaja

Lapsi peremajas  kasvatab, hoolib ja õpetab 28 perekasvatajat, ravib pediaater,  lisaks töötab meil  füsioterapeut ja muu abipersonal. Hoolitseme,et meie laste riietus ja välimus oleks alati korralik ega erineks tavalapsest. Lapsed käivad erinevates koolides ja lasteaedades. Peale kooli käivad lapsed trennis , huviringis, kinos, teatris, muuseumites,  loomaaias, ekskursioonidel ja tähistavad Eesti rahvakalendri tähtpäevi. Suvel on lapsed laagris ja naudivad suve. Laste sünnipäevi tähistatakse pidulikult õigel päeval igale lapsele eraldi. Lastel käivad külas ka sõbrad. Perekodus Käopesa oleme võimaldanud lastele samaväärseid tingimusi kodulastega.

“MINU PESA ON MINU PERE”!