NÕUKOGU

Triin Anette Kaasik- nõukogu esimees
Mihkel Lees- nõukogu liige 
Kairi Avastu- nõukogu liige
Ants Johanson- nõukogu liige

  Missioon
Professionaalsete töötajate abiga luua ning hoida peresarnane, turvaline ja arendav elukeskkond. Ennast ja teisi väärtustavate noorte kujundamine ning nende ette valmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna.

Visioon
SA Tartu Perekodu Käopesa on areneva meeskonnaga organisatsioon, olles usaldusväärne koostööpartner ja tunnustatud kogukonnaliige. Panustame asutuse kestvale arengule ja positiivsele kuvandile.

 Moto
Minu pesa on minu pere!

Meie ajalugu

1951. aastast asus Väikelastekodu Era tänavas,  mida kohandati Väikelastekoduks.

1974. aastast sai Väikelastekodu 60 kohaliseks. Alates 1978. aastast  võeti Väikelastekodusse ka puuetega lapsi. Väikelastekodusse suunas lapsi Vabariigi Tervishoiuministeerium. Kehtinud korra kohaselt loobusid vanemad oma raske puudega lapsest ja laps suunati riiklikule ülalpidamisele. Peale kolmandat eluaastat liikusid lapsed   edasi teistesse lastekodudesse.

1990-ndatel aastatel toimusid Väikelastekodus põhjalikud  muudatused:

Tervishoiusüsteemist mindi üle sotsiaalsüsteemi, mis tõi kaasa mahukad muudatused töökorralduses. Lapsi ei viidud enam üle teistesse lastekodudesse.1998. a 27. jaanuaril kolis Väikelastekodu üle uude hoonesse Jaama 72. Laste kohtade arvuks kinnitati 57. Alates 2013. a korraldati laste elu ümber viieks pereks ning asutusest sai sihtasutus (SA Tartu Perekodu Käopesa)

2013. a sügisel avati 3 peremaja

75% lastest on Tartu linna lapsed. Kuni 2017. a suunas lapsed meile Tartu Maavalitsuse Sotsiaal-ja Tervishoiuosakond. Alates 2018.a on lepingupartneriteks kohalikud omavalitsused. Kinnise tegutsemisega lasteasutusest on läbi aastate kujunenud orbude ja vanemlike hoolitsuseta, raske ja sügava puudega laste kasvatamise, hooldamise, õpetamise ning laste arendus- ja taastusraviga tegelevaks avatud asutuseks. Perekodu eesmärk on luua lastele kodu, mis asendab neile päriskodu ja sellest ka nimetus asenduskodu.

2021. aastal  kasvatab  ja õpetab lapsi 31 töötajat. Lapsed käivad erinevates koolides ja lasteaedades. Peale kooli käivad lapsed trennis , huviringis, kinos, teatris, muuseumites,  loomaaias, ekskursioonidel ja tähistavad Eesti rahvakalendri tähtpäevi. Suvel on lapsed laagris ja naudivad suve. Laste sünnipäevi tähistatakse pidulikult õigel päeval igale lapsele eraldi. Lastel käivad külas ka sõbrad. Perekodus  oleme võimaldanud lastele samaväärseid tingimusi kodulastega.